Amdanom Ni

Mae cwmni Trywydd yn arbenigo ar ystod o wasanaethau iaith proffesiynol.

Mae ein prif feysydd gwaith yn cynnwys Cyfieithu ac Ymgynghori. Rydym yn cyflogi timau o gyfieithwyr, cyfieithwyr ar y pryd ac ymgynghorwyr profiadol yn ein swyddfa yng Nghaerfyrddin ac mae ein rhwydwaith o weithwyr llawrydd yn ein galluogi i weithio ar lefel genedlaethol.

Cefndir

Ffrwyth prosiect Ewropeaidd o’r enw Dewis, a sefydlwyd yn 2002, yw Trywydd. Cyflogodd y prosiect gyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd i weithio gyda chymunedau Sir Gâr drwy gynnig iddynt wasanaeth cyfieithu fforddiadwy. Y nod oedd annog y defnydd o’r Gymraeg ymhlith unigolion, cwmnïau a mudiadau’r sir.

Ar ddiwedd y prosiect yn 2008, ac wedi i’r cyfieithwyr ennill enw rhagorol yn y maes yn lleol, ail-frandiwyd y gwasanaeth a sefydlwyd cwmni Trywydd, a hynny o dan reolaeth Menter Bro Dinefwr. Nod Trywydd oedd datblygu’r gwasanaeth cyfieithu hwn ymhellach a sefydlu gwasanaeth ymgynghori newydd gan weithio ar lefel broffesiynol ar hyd a lled Cymru.

Mae Trywydd bellach yn gwmni cyfyngedig drwy warant. Mae’n ymfalchïo ei fod yn fenter gymdeithasol ac ail-fuddsoddir elw’r cwmni yn natblygiad Trywydd a’i chwaer-gwmni, Menter Bro Dinefwr. Mae gan y cwmni Fwrdd Rheoli etholedig sy’n cyfarfod bob yn ail fis.

Sicrhau Ansawdd

Er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn gwasanaeth o’r ansawdd gorau posibl, mae Trywydd yn chwilio am gyfleoedd i wella ac i ddatblygu’n barhaus. Yn gydnabyddiaeth o safon broffesiynol y cwmni, gwahoddwyd Trywydd yn 2011 i ddod yn un o Aelodau Corfforaethol cyntaf Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Ar ben hyn, mae holl gyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd Trywydd yn aelodau o’r Gymdeithas hon, a hynny drwy drefn arholi. Enillodd Trywydd statws Buddsoddwyr Mewn Pobl yn 2011.