Mae Trywydd yn chwilio am gyfieithwyr i ymuno â’r tîm. Ffurflen Gais Gorff2013 Terfynol_WORD

Cewch ragor o wybodaeth yn y Swydd Ddisgrifiadau.

Anfonwch eich CV a’r Ffurflen Gais at post@trywydd.co.uk erbyn 12.00pm 9 Awst 2013.