Cyngor a Hyfforddiant

Mae gan Trywydd brofiad helaeth o gynnig cyngor i gwsmeriaid ar faterion sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg.

Mae ein profiad cynghori diweddar yn cynnwys:

 • Brandio Cymraeg i Debenhams
 • Hyrwyddo dwyieithrwydd yn y gweithle
 • Cynllunio ieithyddol ar gyfer datblygiadau adwerthu mawr
 • Cynghori rhieni ar fanteision addysg cyfrwng Cymraeg
 • Creu polisïau iaith i fusnesau
 • Rhoi Cynlluniau Iaith Gymraeg ar waith

Rydym hefyd yn darparu cyrsiau hyfforddi arbenigol i sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ledled Cymru.

Mae ein cyrsiau hyd yn hyn wedi cynnwys:

 • Rhaglen o Sesiynau Ymwybyddiaeth Iaith
 • Sesiynau Seicoleg Iaith i bobl ifanc
 • Hyfforddi a Mentora Gweithwyr Ieuenctid ac Athrawon ar Seicoleg Iaith ar lefel genedlaethol
 • Cyrsiau blasu cyfieithu ar y pryd a chyfieithu testun
 • Dosbarthiadau Gloywi Iaith i siaradwyr Cymraeg
 • Hyfforddiant Mewn Swydd Cenedlaethol i athrawon ar Dechnegau Dysgu Dwyieithog

Rydym yn treulio amser yn teilwra ein cyrsiau hyfforddi i weddu i’ch anghenion chi.

Cysylltwch â ni (01558) 825 336
post@trywydd.co.uk