Rheoli Prosiectau

Ymfalchïwn yn ein gallu i ffurfio’r tîm gorau ac mwyaf addas ar gyfer y gwaith dan sylw, sy’n cynnwys staff ac ymgynghorwyr cysylltiol.

Mae gan ein staff gymhwyster rheoli prosiectau Prince 2. Yn ogystal, yn rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus Trywydd, mae’r rheolwyr yn dilyn Rhaglen Rheoli Busnes Lefel 7 sy’n rhoi sylw manwl i gynllunio busnes, cyllid, marchnata a chyfathrebu sydd oll yn cynorthwyo ein gwaith i Reoli Prosiectau.

Cysylltwch â ni.

(01558) 825 336

post@trywydd.co.uk