Ymchwil ac Ymgynghori

Mae gwasanaeth ymgynghori Trywydd yn arbenigo ym meysydd Addysg, Gwaith Ieuenctid a Datblygu Cymunedol ac Economaidd gan edrych ar wella’r Gymraeg yn y meysydd hynny.

Darparwn wasanaeth ymgynghori cenedlaethol drwy gynnull arbenigwyr ac ymgynghorwyr profiadol y cwmni at ei gilydd at ddefnydd eich prosiect arbenigol chi.

Mae Trywydd ar hyn o bryd yn gweithio ar gynlluniau arloesol mewn ysgolion ym mhob cwr o Gymru. Ein nod yw rhoi cynlluniau ar waith i geisio cynyddu’r defnydd  o’r Gymraeg gan bobl ifanc, a dod â’r Gymraeg yn fyw iddynt.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth cynghori arbennig i’r sector preifat. Mae croeso ichi gysylltu â ni i drafod ymhellach.

(01558) 825336

post@trywydd.co.uk