Prawfddarllen a Golygu

Ymlaciwch, gan wybod y byddwn yn gwirio’ch dogfen â chrib fân cyn iddi gyrraedd yr argraffwyr.

Gall Trywydd gynnig gwasanaeth golygu a phrawfddarllen cynhwysfawr ar gyfer eich gwaith ysgrifenedig chi. Byddwn yn edrych ar eich gwaith o’r newydd, gan ddefnyddio sgiliau ysgrifennu arbenigol i wella arddull, strwythur ac iaith eich dogfen gan sicrhau eich bod yn cyfathrebu’n effeithiol â’ch cynulleidfa darged.

Golygu

Bydd ein tîm golygyddol yn cael gwared ar bob gwall, gan gynnwys y math o gamgymeriadau y mae pecynnau meddalwedd cyfrifiadurol yn eu diystyru, ac yn sicrhau bod eich dogfen yn llifo’n effeithiol. Gallwn hefyd:

  • Sicrhau bod sillafu, atalnodi a gramadeg eich gwaith yn berffaith;
  • Gwella geirfa, cysondeb a gramadeg eich dogfen i sicrhau bod eich neges yn glir;
  • Addasu’r iaith a’r fformat i gyfrwng penodol, e.e. cyhoeddiad swyddogol neu gylchlythyr cymunedol;
  • Olrhain y newidiadau (track changes) er mwyn i chi weld pob newid.

Prawfddarllen

Dyma’r cam olaf cyn anfon eich dogfen neu eich cyhoeddiad at yr argraffwyr. Anfonwch eich gwaith atom fel y mae wedi’i osod gan y dylunydd er mwyn i ni ddod o hyd i unrhyw wallau.

Cysylltwch â ni (01558) 825 336
post@trywydd.co.uk