Cyfieithu ar y Pryd

Mae gan Trywydd enw rhagorol yn un o brif ddarparwyr cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg yng Nghymru.

Beth yw cyfieithu ar y pryd?

Mae bellach yn arfer cyffredin i gynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd yn ystod cyfarfodydd cyhoeddus yng Nghymru. Darperir y gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg. Mae’n galluogi pobl ddi-gymraeg i wrando ar drafodion yn y Gymraeg drwy gyfrwng cyfieithydd ar y pryd profiadol, gan arwain felly at drafodion dwyieithog naturiol.

Gweithio gyda Trywydd

Mae gennym dîm o gyfieithwyr ar y pryd dynamig a phrofiadol ledled Cymru, sydd oll wedi llwyddo ym mhrawf llym cyfieithu ar y pryd Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru. Drwy ein rhwydwaith o gyfieithwyr profiadol, gallwn drefnu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd lle bynnag a phryd bynnag y cynhelir eich digwyddiad.

Mae gennym gyflenwad helaeth o’r offer cyfieithu digidol cludadwy diweddaraf un. Felly, yn ogystal â’r cyfieithwyr mwyaf profiadol, gallwn roi sicrwydd i chi fod yr ochr dechnegol dan reolaeth dda hefyd.

Rhowch gynnig ar ein gwasanaeth cyfieithu ar gyfer:

  • - Digwyddiadau Cyhoeddus
  • - Cynadleddau
  • - Ymgynghoriadau
  • - Cyfarfodydd Bwrdd
  • - Cyfweliadau Swyddi

Gallwn gynnig gwasanaeth cyfieithu ar gyfer achlysuron o bob math, gan deilwra’r gwasanaeth at eich anghenion penodol chi. Trwy drefnu ymlaen llaw, gall ein cyfieithwyr ar y pryd fod ar gael ar gyfer gwaith gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Cysylltwch â ni (01558) 825 336
post@trywydd.co.uk