Cyfieithu Testun

Mae Trywydd yn cynnig gwasanaeth cyfieithu testun Cymraeg-Saesneg a Saesneg-Cymraeg cynhwysfawr i nifer helaeth o gleientiaid yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Mae ein tîm profiadol o gyfieithwyr yn darparu gwasanaeth trwyadl a dibynadwy. Gweithiwn yn agos gyda Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru i sicrhau bod Trywydd yn bodloni’r safon broffesiynol a gydnabyddir. Mae holl staff y cwmni yn aelodau unigol o’r Gymdeithas ac yn 2011 daeth Trywydd yn un o Aelodau Corfforaethol cyntaf y Gymdeithas.

Yn ogystal â’n staff craidd, gweithiwn yn agos gyda thîm dethol o gyfieithwyr testun llawrydd sy’n bodloni gofynion y Gymdeithas. O’r herwydd, gallwn gyfieithu dogfennau o faint sylweddol a hynny at amserlenni tynn iawn gan gynnal safonau uchel y cwmni.

Mae holl waith y cwmni’n cael ei olygu a’i wirio gan uwch-gyfieithwyr i sicrhau ansawdd a chysondeb bob tro.

Gallwch gysylltu â’r swyddfa yn ystod oriau gwaith arferol, ond gallwn drefnu i gyfieithu gwaith dros benwythnosau a chyda’r hwyr hefyd.

Cysylltwch â ni (01558) 825 336
post@trywydd.co.uk