Mae Trywydd yn cydweithio â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i gynnal Tystysgrif Ôl-radd newydd mewn Cyfieithu ar y Pryd. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu cysylltwch â swyddfa Trywydd.